Moters grožis: ką reiškia būti moterimi ir koks jos vidinis pasaulis

Moters grožis ir stereotipai

moters grožis paskutiniu metu suprantamas kaip vienos ar kitos reklamuojamos kosmetikos naudojimas. Dar moters grožis yra samprata, apipinta stereotipais: aplipdyta kultūrinėmis išvaizdos normomis, socialiniais vaidmenimis. Na ir iš tikro, juk jei sakoma ‘grožis’, kalbama apie grožį, o moters grožis tai vien sekimas visuomenės sukurtomis taisyklėmis. Iš savo ir iš moterų, su kuriomis mane suvedė likimas, patirties žinau, kaip tvirtai mumyse įsišakniję tam tikri stereotipai, susiję su tuo, kokį vaidmenį moteris turi vaidinti visuomenėje, šeimoje ir kokia apskritai pati turi būti. Ypač tvirtai mūsų sąmonėje įspaustas moters-motinos, be galo atsidavusios vaikams, portretas. Šis stereotipas, sektinas pavyzdys, slegia mus, keldamas įtampą, o ši, savo ruožtu, gimdo tokias emocijas kaip baimė, nepasitenkinimas, susierzinimas. Reakcija, kylanti kaip atsakas į tas emocijas, trukdo mums jaustis stiprioms ir laisvoms. Visgi turime galimybę pačios pasirinkti, kaip reaguoti į savo jausmus. Suvokusios savo vidinę jėgą, imame gyventi joje ir tada gebame jausti būties džiaugsmą. Pyktyje slypi jo paties jėga, baimėje galima atrasti drąsą, o susierzinime – meilę ir atleidimą.